หจก.สันติวิทย์ คอนสตรัคชั่น บริการสร้างบ้าน สร้างโรงเรียน สร้างโรงแรม สร้างถนน สร้างโรงงานทุกระดับแบบครบวงจร  บริการออกแบบบ้าน ออกแบบโรงเรียน ออกแบบโรงงาน ออกแบบริษัท ตกแต่งภายใน จัดสวน สระว่ายน้ำ เรือนรับรอง เรือนออกกำลังกาย เรือนจัดเลี้ยง โดยเน้นและให้ความสำคัญ ภูมิสถาปัตย์ พร้อมด้วยกับระบบความปลอดภัยที่เป็นเลิศ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านรวมถึงงานรั้ว ด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญช่างผู้มีฝีมือ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราใส่ใจในทุกรายละเอียด การก่อสร้างที่เกินกว่ามาตรฐาน โครงสร้างแข็งแรง คงทน และดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ใส่ใจในงานของลูกค้าทุกท่าน

วิสัยทัศน์
หจก.สันติวิทย์ คอนสตรัคชั่น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะก้าวหน้าในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี และเป็นบริษัทชั้นนำในวงการก่อสร้างต่อไป

หจก.สันติวิทย์ คอนสตรัคชั่น ก่อสร้างตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการออกแบบและบูรณะอาคาร สำนักวิศวกรรมและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำขึ้น


มูลนิธิเด็กกำพร้าโรงเรียนสันติวิทย์

มูลนิธิเด็กกำพร้าโรงเรียนสันติวิทย์

ที่ตั้ง: อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนสันติวิทย์

โรงเรียนสันติวิทย์

ที่ตั้ง: อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา